Chào mừng quý vị đến với Website của Võ Thị Ngọc Lan.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Ma trận đề kiểm tra hiocj kỳ 1 lớp 12

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Ngọc Lan (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:24' 16-09-2013
Dung lượng: 133.0 KB
Số lượt tải: 48
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ 12 KÌ I
(Đề kiểm tra HK I theo chương trình Vật lí 12 Chuẩn, dạng trắc nghiệm, 45 phút, 30câu)
1. Xác định mục tiêu đề kiểm tra, nội dung kiểm tra (các chủ đề)
Căn cứ vào Chuẩn kiến thức, kỹ năng của Học kì I môn Vật lí lớp 12 trong Chương trình giáo dục phổ thông. (Xem tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Vật lí lớp 12. NXBGDVN).
2. Xác định hình thức kiểm tra: kiểm tra học kì I, trắc nghiệm khách quan, 30 câu.
a) Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình:
Nội dung
Tổng số tiết
Lí thuyết
Số tiết thực
Trọng số
LT
VD
LT
VD

Chương I. Dao động cơ
11
6
4,2
6,8
13
20

Chương II. Sóng cơ và sóng âm
8
6
4,2
3,8
13
12

Chương III. Dòng điện xoay chiều
14
8
5,6
8,4
17
25

Tổng
33

14,0
19,0
43
57


b) Tính số câu hỏi và điểm số cho các cấp độ đề kiểm tra trắc nghiệm (30 câu).
Cấp độ
Nội dung (chủ đề)
Trọng số
Số lượng câu (chuẩn cần kiểm tra)
Điểm số

Cấp độ 1,2

Chương I. Dao động cơ
13
 4
1,33


Chương II. Sóng cơ và sóng âm
13
4
1,33


Chương III. Dòng điện xoay chiều
17
5
1,67

Cấp độ 3, 4

Chương I. Dao động cơ
20
6
2,0


Chương II. Sóng cơ và sóng âm
12
4
1,33


Chương III. Dòng điện xoay chiều
25
7
2,33


Tổng
100
30
10

Cụ thể:
Stt
Chương
Mức độ nhận biết
Mức độ Thông hiểu
Vận dụng
Tổng số

Mức độ thấp
Mức độ cao


1
I. Dao động cơ
2
2
4
1
12

2
II. Sóng cơ
2
2
3
1
6

3
III. Dòng điện xoay chiều
2
3
6
1
12

Tổng số câu
6
7
14
3
30

Tổng điểm
20
2,3
4,7
1,0
10,0

Tỉ lệ điểm (%)
20
23
47
10
100

 3. Thiết lập khung ma trận
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Vật lí lớp 12
(Thời gian kiểm tra: 45 phút )
Phạm vi kiểm tra: Học kì I theo chương trình Chuẩn.
Phương án kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan. 30 câu
Tên Chủ đề
Nhận biết
(Cấp độ 1)
Thông hiểu
(Cấp độ 2)
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
(Cấp độ 3)
Cấp độ cao
(Cấp độ 4)


Chủ đề 1: Dao động cơ (11 tiết)

1. Dao động điều hòa
(1 tiết) =3,0%

Nêu được li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì.
Phát biểu được định nghĩa dao động điều hòa.[1 câu]
2. Con lắc lò xo
(2 tiết)=5,9%


Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hòa.
- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo.
- Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hòa của con lắc lò xo.
- Biết cách chọn hệ trục tọa độ, chỉ ra được các lực tác dụng lên vật.
- Vận dụng tính được chu kì dao động và các đại lượng trong các công thức của con lắc lò xo.


[1 câu]
Giải được những bài toán về dao động của con lắc lò xo nằm ngang và treo thẳng đứng:
- Biết cách lập phương trình dao động chứng minh dao động của con lắc lò xo là một dao động điều hòa.
- Xét các yếu tố ảnh hưởng đến chu kì dao động của con lắc lò
 
Gửi ý kiến